خزینه

کیسه میکشیم بر مخ و باورها

سلمونی

سلمونی آقا مصطفی (برا خودم)
قرچ قرچ قرچ قرچ خرت قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ خرت قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ ویژژژژ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ  قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ خرت خرت قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ خخ خخ خخ پیس پیس قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ خرت خرت قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ فرت فورت فوت. 
ویز ویز ویز (موهای گوش) ززز ززز زززز (موهای دماخ) قیچ قیچ قیچ (ابروها)
مدت انجام: 45 دیقه. دستمزد: هزار و پونصد تومن.  

آرایشگاه بنفشه جوووون (برا دختر فسقلم)
قررررچ قررررچ قررچ.
مدت انجام: 4 دیقه و 35 ثانیه. دستمزد: بیست تومن. 

  
نویسنده : رایان ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
تگ ها : شر و ور