خزینه

کیسه میکشیم بر مخ و باورها

مرسی چاووشی

به نقل٠ از آهنگ چمدون، آلبوم حریص چاووشی

من با اتوبیلم١     آخر این جاده٢     منتظرت می‌شم
     تو هم اگه دیدی      وض‌یت سبزه٣ برات     بدو بیا پیشم

٠ به نقل = یعنی با همون لحن و آهنگ بخونین
١ اتوبیل = اتومبیل + موبایل
٢ آخر جاده = یه کوچه بالاتر از خونه شون
٣ وض‌یت سبز = وضعیت قرمز۴ نبودن + سر خر۵ نداشتن
۴ وضعیت قرمز = پریود جسمی + پریود روحی
۵ سر خر = بابایی، مامانی، داداش غیوری، خواهر فضولی و غیره۶
۶ و غیره = مواردی که اسلام دست و پایمان را بسته باشد!

  
نویسنده : رایان ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
تگ ها : شر و ور