خزینه

کیسه میکشیم بر مخ و باورها

دماغ فیل نه، کون خر

بار الها؛

آنرا که اخلاخ دادی،
     چه ندادی؟ (بجز پول و ماشین و خونه و زندگی و خوشگلی و این چیزای بیخود بیخود!!)

و آنرا که اخلاخ ندادی،
     چه دادی؟ (بجز پول و ماشین و خونه و زندگی و خوشگلی و این چیزای بیخود بیخود!!)

  
نویسنده : رایان ; ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠