سلمونی

سلمونی آقا مصطفی (برا خودم)
قرچ قرچ قرچ قرچ خرت قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ خرت قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ ویژژژژ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ  قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ خرت خرت قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ خخ خخ خخ پیس پیس قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ خرت خرت قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ قرچ فرت فورت فوت. 
ویز ویز ویز (موهای گوش) ززز ززز زززز (موهای دماخ) قیچ قیچ قیچ (ابروها)
مدت انجام: 45 دیقه. دستمزد: هزار و پونصد تومن.  

آرایشگاه بنفشه جوووون (برا دختر فسقلم)
قررررچ قررررچ قررچ.
مدت انجام: 4 دیقه و 35 ثانیه. دستمزد: بیست تومن. 

/ 6 نظر / 9 بازدید
ماهی تنگ بلور

[قهقهه]ولی خدایی آرایشگر منو حالا همون بنفشه جون شما بگو،با آرایشگر نتراشیده نخراشیده ی خودت مقایسه میکنی؟ [خنده][خنده]هیکلشو میبینی باید بیست تومن بدی فقط[قهقهه]تو روحت با این پستت

آبجی کوچیکه

همینه که هست..دختره دیگه ..[پلک]

[خنده] خیلی با حال و خلی [خنده]

الهام

:))

سوسن

دستمزد 1500 تومن؟ جدي ميگي؟ يه كم زيادي ارزونه