چهل

پر  خود  سوختم  و  دم  نزدم              گر چه  پیرایه ی پروانه پر  است

کس ندانست که من میسوزم             سوختن، هیچ نگفتن، هنر است

پروین اعتصامی

/ 2 نظر / 21 بازدید
corona

میبینی؟ به همین سرعت روزگارمون در گذره... طول اين جاده رو که کسي نميدونه. عرضش هم والا چی بگم... پهناي باندش هر روزه در حال کمتر شدنه!

خاموش

و ندا آمد لب بسته بپوی!