جوراب

زندگی مثل جوراب* می مونه، تا وختی سرت گرمه، خیلی هم خوبه و ضروری، امان از وختی که بخای دوزار استراحت کنی! انگاری مزاحم نفس کشیدنته! 

* قطعا منظورم جوراب زنونه نیست!

/ 1 نظر / 8 بازدید
آبجی کوچیکه

با همون جورابه هست تا.. همون که زنونه نیست خودتو حلق آویز کن که ازدستش راحت بشی[شیطان]