درخت جوجه کلاغ

حکایت گریه نکردن مردها، شبیه حکایت دیده نشدن جفتگیری کلاغاست!

/ 6 نظر / 8 بازدید

[ناراحت]

خاموش

ولی من دیده ام.. پ.ن: گریه کردن مرد رو می گم

کسی که اشک نریزد به واقع ادم نیست جانم . مرد و زن هم نداره گریه کن گریه قشنگه [گل]

آبجی کوچیکه

نه این طوری ها هم نیست .یه وقتا مردا هم نمیتونن جلوی خودشونو بگیرن ..[ناراحت]

کوچولوترین ستاره

خیلی بده که مردا نمیتونن راحت گریه کن همینه که گاهی سنگ دلن دیگه [زبان]

آبجی کوچیکه

راستی کلاغا کا ر خوبی میکنن که کارشونو یواشکی میکنن .مثل این گربه های محل ما خوبه؟؟شب و نصفه شب نمیذارن آدم بخوابه[نیشخند]