فرمانده نفهم

میگن مغز فرمانده تمام اعضای بدن هست. (هر کی میگه چرت میگه. دکترا هم حرف مفت زیاد میگن! تا دلت بخاد نمونه ردیف میکنم لنگه ش همین.)

ای خاک تو سر فرمانده بیمغزت بکنن که وقتی هنو غذا نخوردی و شیکمت خالیه، بازم اسید رو میریزی توش؟ میخای آب هضم کنی؟!!!

نکن پدرجان. نکن نفهم، بزار یه چی کوفت کنم، ناسلامتی چشم داری، ببین! بعد.
نون همین شیکم رو میخوری د نکن این کارو، سوراخ شد لامصب. 

/ 4 نظر / 40 بازدید
ماهی تنگ بلور

[خنده][قهقهه]نه مغرت بهت میگه الان وقته خوردن شده ولی تو گوش نمیدی و اون بهت نشون میده که نتیجه حرف گوش نکردنت چیه[خنده]مغزت میفهمه تو....که نمیدونی نباید معده رو خالی بذاری چون اون پیش فرض نداره و وقتی بدن نیاز داره بهت آل آرام میده[خنده]

corona

طبق معمول : لايک به ماهي [زبان]

مریم

رایان جان همین قدر که با این همه گشنگی و نرسیدن سوخت بهت فرمان می ده که بیایی اینجا چارخط یومیات بنویسی برو خدا رو شکر کن! من وقتی گشنه ام میشه اول مغزم از کار می افته بعد چشمام جایی نمی بینه و بعد کلا قدرت تکلمم رو از دست می دم :)) =)) معلومه که مغزت مهندسی که اینقدر سگ جونه :)) هی من دوست دارم ااااا :-* :))